Spill bingo - støtt lokale foreninger

Klyve skolekorps er en av foreningen som mottar støtte fra driften hos GrenlandsBingo 1.

Når du spiller bingo hos GrenlandsBingo 1 er du med på å støtte lokale lag og foreninger. I 2022 bidro Grenlandsbingo 1 med 6. millioner kroner til frivilligheten i Skien og Porsgrunn.

Det er ikke lett å få endene til å møtes for frivillige organisasjoner, og utbetalingene fra GrenlandsBingo 1 utgjør en viktig del av inntektene for våre samarbeidene foreninger og lag.

GrenlandsBingo 1 støtter blant annet flere korps, og pengene går til uniformer og instrumenter.

- Vi i Eidanger Pike- og Guttekorps setter umåtelig pris på de midlene vi får fra GrenlandsBingo 1 AS. Alle midlene går uavkortet til vårt arbeid med korpsmusikk og alle våre flotte musikanter. Vi har ca 100 barn og unge i korpset, som alle skal ha et instrument og uniform, noe som i seg selv er dyrt. Så mye av midlene vi har fått har gått til kjøp av og oppgradering av instrumentparken vår. Og vi bruker penger på seminarer, vi har et vårseminar og et høstseminar hvor vi spiller masse hele dagen, og på kveldene har vi sosialt samvær, sier Nils Johan Remen Fjeldahl, leder i Eidanger Pike- og Guttekorps.

Også idretten nyter godt av bingomidlene.

- Bingoinntektene er helt avgjørende for vår drift, og utgjør en stor del av vårt inntektsbudsjett. Midlene går til å skape en god aktivitet for barn og unge i Grenland gjennom vårt stevnetilbud, godt treningsmiljø og trygge rammer, sier Charlotte Svensen, daglig leder i Norsk Friidrett for Telemark og Vestfold.

Så hver gang du spiller bingo bidrar du til å støtte frivillige organisasjoner.

Tildeling av bingotillatelser

Bingo blir regnet som et lotteri, og frivillige organisasjoner, som har et humanitært eller samfunnsnyttig formål, kan avholde bingo der overskuddet går til organisasjonens formål.

Det er en betingelse for å få tillatelse til bingo at organisasjonen er godkjent som lotteriverdig.

Entreprenørbingo

Det kan søkes om tillatelse til bingospill med entreprenør. Dette betyr at det er en profesjonell aktør som arrangerer bingo på vegne av foreningen.

For bingo med entreprenør vil det være den profesjonelle parten som koordinerer innsending av søknader om bingospill fra organisasjonene, og som står for regnskapsrapportering fra bingoen.

GrenlandsBino 1 er en slik entreprenør, og samarbeider med over 85 lokale organisasjoner.

Den enkelte organisasjon kan få en bingotillatelse pr. år med en samlet omsetning på inntil kr. 700.000.

De lotteriverdige organisasjonene som er med på entreprenørbingo vil  få utbetalt sin del av overskuddet fire ganger i året. Utbetaling finner sted 15.02- 15.04- 15.08 og 15.10.

I 2015 utbetaler GrenlandsBingo 1 mellom 5 og 6 millioner kroner til sine samarbeidene foreninger.

Som bingospiller bidrar du med å fylle opp slunkne klubbkasser i vårt område.

Hvordan søke om å bli en forening som mottar støtte

Foreningen må være registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund, og ha godkjenning som lotteriverdig organisasjon hos Lotteritilsynet. Er foreningen lotteriverdig, kan du kontakte oss og melde din interesse. Det vi trenger av opplysninger om foreningen din er:

  • Foreningens organisasjonsnummer
  • Navn på foreningen
  • Postadresse
  • E-post
  • Telefonnummer
  • Navn på leder.

Er dere ikke lotterigodkjent, men gjerne vil bli det,  finner du søknadskjema her 

Søknadsfristen for neste års bingotillatelser fastsettes av Lotteritilsynet, og er rundt 15.oktober. Vi setter deg på venteliste, og sender deg ferdig utfylt søknadsskjema i posten. Alt du behøver å gjøre, er å skrive under og returnere skjemaet til oss innen fristen. Det er vi som entreprenør, som skal sørge for at søknadene om bingotillatelse sendes samlet til lotteritilsynet.

Hva får foreningene?

Bingoforskriften bestemmer at foreningen skal ha:

15 % av netto omsetning fra det tradisjonelle bingospillet

30 % fra databingo og loddsalg

25 % fra Belago (Norsk Tippings bingoterminaler)

Dette gjelder uansett om driften av bingoen går med overskudd eller ikke.

Andelen til foreningen varierer med omsetningen for den enkelte bingo og med hvor mange foreninger som inntektene skal deles på.

Som sagt sier Bingoforskriften at hver forening kan få tillatelse til å omsette for 700.000,- i vanlig bingospill pr år. Hvis bingoen selger bonger for 7 millioner, må vi med andre ord ha et samarbeide med 10 foreninger for å holde oss innenfor reglene. Den lovbestemte andelen til foreningene deles likt mellom alle foreningene som er med.

Koster det noe?

Organisasjonene må betale et engangsgebyr til Lotteritilsynet på 1300,- kroner for å bli godkjent og regsitrert i Lotteriregisteret.

Lotteritilsynet utsteder ikke bingotillatelser før offentlige gebyrer er betalt. Gebyret utgjør kr. 1250,- pr. forening for vanlig bingo.

I tillegg kommer et gebyr for databingo. Hele foreningens kostnad belper seg til totalt ca 1.800.

GrenlandsBingo 1 vil forskuttere gebyret på vegne av de foreningene som blir med. Vi trekker gebyret fra når vi utbetaler til foreningene.

Er det noen krav til egeninnsats eller andre krav?

Vi som entreprenør, stiller ingen krav til dugnad eller annen egeninnsats fra foreningene for å være med på bingotillatelsen.

Dessverre er det slik at en del foreninger får godkjenningen sin trukket tilbake hvert år, fordi foreningen ikke oppfyller rapporteringsplikten til Lotteritilsynet. Dette er enkle krav, foreningene plikter i hovedsak å gi melding om endringer i organisasjonen/medlemmer og å sende regnskap til Lotteritilsynet over bruken av lotterimidler innen 1. juni hvert år.

Les mer om rapportering til lotteritilsynet her

GrenlandsBingo 1 AS samarbeider med følgende organisasjoner:

Civitan Club Hedda

Klyve Skolekorps

Idrettsforeningen Pors

Musikkforeningen Suoni

Telemark friidrettskrets

Herre pensjonistforening

Sundjordet Idrettsforening

Fakur Islandshestforening

Skotfoss Turn og Idrettsforening. Hovedforeningen

Gimsøy skolemusikk

Idrettslaget Hei

Kiwanisclub Skien

Telemark og vestfold skikrets

Skotfoss pensjonistlag

Civitan Club Porsica

Kiwanis club Porsgrunn

Tollnes Ballklubb

Porsgrunn pike og guttekorps

Gjerpen Idrettsforening

Klyve Idrettslag

Gulset Idrettsforening

Siljan Mc klubb

Kiwanis club Skien- Nora

Foreningen for muskelsyke i Telemark

Skien Janitsjar

Skien Svømmeklubb

Burg Telemark

Eidanger pike og guttekorps

Porsgrunn Roklubb

Uføretrygdedes forening

TelemarkBorge skolekorps

Telemark turistforening

Idrettsforeningen Borg

Gulset IF, fotball

Menstad skolekorps

Herre idrettsforening

Gjerpen skytterlag

Åfoss og omegn pensjonistforening

Kilebygda og Vold pensjonistforening

Løveid skytterlag

Herøya idrettsforening

Kilebygda idrettsforening

Grenland lokallag av Norges fibromyalgiforbund

Grenland og omegn golfklubb      

Buer Amatør og Barneteater

Gjerpen Håndball

Grenland Miniatyrskytterlag

HLF Porsgrunn og Bamble    

IF Storm    

Kilebygda og Bolvik skytterlag      

Kleiva Pensjonistforening

Limi og Omegn Pensjonistlag

Losje Høvding    

Melum Jeger og Fiskeforening        

Mental Helse Skien      

Nordlandshest-/ Lyngshestlaget i Telemark/ Vestfold

Norges Blindeforbund Telemark    

Psoriasiss og eksemforbundet Telemark

Siljan MSK speidergruppe    

Skien Helsesportlag    

Skien Nanbudoklubb  

Spelemannslaget Vårlengt    

Stormkoret

Storms Ballklubb

Civitan Club Porsgrunn        

Grenland dykkeklubb  

Grenland Veterankorps

Grønli Framlag  

Heistad Arbeiderlag    

IL Hauken

Norsk Folkehjelp Grenland  

Porsgrunn Arbeidersamfunn

Porsgrunn Fabrikkers arbeiderlag  

Porsgrunn og omegn turistforening

Porsgrunn Orienteringslag    

Porsgrunn Pensjonistlag        

Porsgrunn Røde Kors  

Porsgrunn stuerforening,

Porsgrunn Tennisklubb

Senter 8, Varmestue    

Telemark Fylkeslag av NFF  

Telemark Poliolag av LFPS  

Urædd Fotball    

Velferdskoret Porsgrunn

Send oss en melding

Tusen takk!
Din melding er sendt og vi kontakter deg så snart vi kan.
Uuups..Noe gikk galt.
Din beskjed er ikke sendt.
Forsøk igjen eller kontakt oss på epost isteden.

Vi vil gjerne høre fra deg

GrenlandsBingo 1 AS

Org:

967 589 977

E-post:

ole@grenlandsbingo.no

Postadresse:

Wessels gate 14

3725 Skien

Copyright: GrenlandBingo1 AS 2023

Utviklet av: Annec Design